Giải pháp quản trị doanh nghiệp SALESUP ERP-SAAS

SalesUp ERP-SaaS – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỔNG THỂ HIỆU QUẢ NHẤT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

SalesUp ERP-SaaS là dịch vụ cho thuê hệ thống ERP dựa theo mô hình SaaS.
SaaS – Software As A Service là mô hình phân phối dịch vụ ứng dụng phần mềm. Đáp ứng 100% quy trình của doanh nghiệp, đầy đủ nghiệp vụ của các tính năng quản trị với chi phí thấp, triển khai hiệu quả và nhanh chóng. Phù hợp với vợi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực khác nhau.