GIỚI THIỆU CÔNG TY

cHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TVS SOLUTIONS

  • GIỚI THIỆU

    Nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị của doanh nghiệp bằng cách ứng công nghệ thông tin đang là một xu thế hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng những giải pháp quản lý hiện đại để tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Tuy nhiên, việc tìm được những giải pháp vừa thõa mãn được tính đặc thù của ngành và chi phí đầu tư ở mức hợp lý lại là một khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Nắm bắt được vấn đề này Công ty Cổ phần Giải pháp TVS (TVS Solutions) đã tập trung phân tích nhu cầu thị trường để mang đến cho các doanh nghiệp trong nước những giải pháp phù hợp quy mô doanh nghiệp với mức chi phí chấp nhận được.

Giải pháp

các giải pháp của chúng tôi

Giải pháp erp

Việc ứng dụng phần mềm ERP vào hoạt động quản lý đã mang đến những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Nhất là khi ERP …

Vì sao khách hàng chọn dms & ERP ?